"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

1889 - 2019
Αποτυπώσαμε το παρελθόν...
...Χαράσσουμε το μέλλον

Για την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού, αλλά και του προσωπικού μας, ομαδοποιήθηκε το παρακάτω υλικό, ως αποτέλεσμα των επετειακών εκδηλώσεων και δράσεών μας, στο πλαίσιο των 130 χρόνων λειτουργίας της ΓΥΣ.

Η εν λόγω επετειακή έκδοση, συνιστά ένα περιληπτικό αποτύπωμα της εικόνας της ΓΥΣ, αναφερόμενο στην ιστορία της, στον ιδρυτή της, στην αποστολή και στο διαχρονικό της έργο, καθώς και σε βασικές πληροφορίες για το Μουσείο και την χορήγηση γεωγραφικών υλικών.

Το επετειακό λογότυπο παρουσιάζεται σε τρείς διαφορετικές εκδοχές έγχρωμο (Colour), αποχρώσεων του γκρί (grayscale) και ασπρόμαυρο (Black and White).

Στο λογότυπο αποτυπώνονται οι βασικές διαχρονικές λειτουργίες της ΓΥΣ, οι μετρήσεις πεδίου, το χαρτογραφικό της έργο και η προσφορά της στο έθνος. Απεικονίζονται το κλασικό όργανο γεωδαιτικών και τοπογραφικών μετρήσεων πεδίου (θεοδόλιχο), η συμβολή της Υπηρεσίας στην χαρτογράφηση της Ελληνικής Επικράτειας (υδρόγειος σφαίρα που απεικονίζει την Ελλάδα) και η προσφορά στο έθνος (κλάδος δάφνης).

Η Φράση "130 χρόνια Χαρτογραφώντας την Ελλάδα" συμπυκνώνει και καταδεικνύει το διαχρονικό χαρτογραφικό έργο της ΓΥΣ.

Συλλεκτική έκδοση ημερολογίου για το έτος 2019. Η ΓΥΣ εκτύπωσε ένα δερμάτινο, χειροποίητο, ημερήσιο ημερολόγιο - ατζέντα σε πέντε χρώματα, σε χρυσοτυπία το σήμα και επετειακό λογότυπο, εμπεριέχοντας οκτασέλιδο, με ιστορικά στοιχεία.

Η έκδοση του επιτοίχειου ημερολογίου, διαστάσεων Α3, αποτελείται από δεκατρία αποσπάσματα χαρτών, αντιπροσωπευτικά δείγματα της χαρτογραφικής τεχνοτροπίας και κουλτούρας που υιοθετήθηκε και εφαρμόσθηκε στη ΓΥΣ για διάστημα 13 δεκαετιών καθώς και ένα σύντομο ιστορικό. Η επιλογή των χαρτών πραγματοποιήθηκε από το ιστορικό αρχείο χαρτών μας και αφορά χάρτες που παρήχθησαν από την ΓΥΣ.

Η ΓΥΣ παρήγαγε το 2018, την 3η Έκδοση του χάρτη κλίμακας 1:500.000 (Σειρά 1404). Η διανομή των χαρτών που καλύπτει τη χερσααία έκταση της Ελλάδας περιλαμβάνει 10 Φύλλα Χάρτου (ΦΧ) με το σύμπλεγμα της ν. Μεγίστης να ενσωματώνεται ως ένθετο στο πλησιέστερο ΦΧ (ΡΟΔΟΣ - ΑΪΔΙΝΙΟΝ). Η 1η έκδοση του χάρτη κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Άμυνας της Αγγλίας (D. Survey, War Office and Air Ministry) μεταξύ των ετών 1958 και 1960. Η 2η έκδοση του χάρτη κατασκευάστηκε από τη ΓΥΣ μεταξύ των ετών 1976 και 1979.


Ο νέος, επετειακός και εθιμοτυπικός, χάρτης της Ελλάδος, κλ. 1:1.200.000, κατασκευής Μαρτίου 2019.

Για προεπισκόπηση εικόνας υψηλής ανάλυσης επιλέξτε τον παρακατω σύνδεσμο: Επετειακός Χάρτης.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού δεν είναι μία απλή Στρατιωτική Υπηρεσία. Αποτελεί μοναδική περιουσιακή αξία του Ελληνικού Κράτους, γιατί δεν παράγει απλώς γεωγραφική πληροφορία, αλλά γιατί θέτει τη Γεωγραφία στην υπηρεσία του Ελληνικού Κράτους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την ίδρυση της Υπηρεσίας, το πόνημα που ακολουθεί, ευελπιστεί να περιγράψει και να αναδείξει μέσα από την παράθεση ιστορικών τεκμηρίων του αρχειακού της υλικού τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορικής της πορείας, την ανεκτίμητη αξία της χαρτογραφικής της κληρονομιάς, τη σπουδαία συμβολή της Υπηρεσίας στην ανάπτυξη του χαρτογραφικού γίγνεσθαι της χώρας και συνοδεύεται από την ευχή όλων να τα χιλιάσει.

Για την πλήρη, επιμελημένη και εικονογραφημένη έκδοση όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Στρατιωτική Επιθεώρηση (Τεύχος Τρίτο 2019) επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 130 Χρόνια - Οδοιπορικό Μνήμης και Προσφοράς.

Η ιερή εικόνα μας "Ο ευλογών και αγιάζων τη ΓΥΣ"

Σύμφωνα με την παράδοση της Βυζαντινής αγιογραφίας και του ορθόδοξου δόγματος, ο Χριστός εικονίζεται να ευλογεί και να κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο.

Η συγκεκριμένη εικόνα είναι ιδιαίτερη, καθώς απευθύνεται στην ΓΥΣ και στο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν. Ο Ανθστής (ΦΠΒ) Κανελλόπουλος Χρήστος που την αγιογράφησε, εμπνεύστηκε από το έμβλημα της ΓΥΣ, το οποίο φέρει γεωγραφική σφαίρα που συμβολίζει τη χαρτογραφική της υπευθυνότητα.

Εν προκειμένω, εικονίζεται ο ευχόμενος Ιησούς Χριστός, να ευλογεί και αγιάζει την ΓΥΣ και να ενισχύει τη συνεχή προσπάθειά μας.

Το επετειακό λάβαρο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτυπώνει με παραστατικό τρόπο σε πέντε (5) θεματικές κατηγορίες τα θεμελιακά στοιχεία που καθόρισαν την πορεία και ιστορία της ΓΥΣ κατά την διάρκεια των 130 χρόνων λειτουργίας της.

Για προεπισκόπηση εικόνας υψηλής ανάλυσης, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Επετειακό Λάβαρο.

Η πρώτη θεματική κατηγορία αναφέρεται στα κύρια πρόσωπα, τα οποία με την Διοίκηση τους κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ΓΥΣ και σε περιόδους κρίσεων και πολέμων, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της, ως τον καθ ύλη αρμόδιο Φορέα συστηματικής και οργανωμένης αποτύπωσης του γεωγραφικού χώρου της Ελληνικής επικράτειας και κυριαρχίας.

Η δεύτερη κατηγορία απεικονίζει την διαχρονική εξέλιξη των κτιριακών εγκαταστάσεων, εντός των οποίων επιτελέστηκε ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παραγωγή του διαχρονικού χαρτογραφικού έργου της ΓΥΣ.

Η τρίτη θεματική αναφέρεται στις εργασίες πεδίου, οι οποίες διαχρονικά με την ποιότητα και ακρίβεια των μετρήσεων που τις χαρακτηρίζει, αλλά και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων χαρτογράφησης, αποκλειστικά σχεδόν από φορείς με στρατιωτική δομή, έχουν ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία της ΓΥΣ. Η ανάθεση το 1962 του κεφαλαιώδους σημασίας έργου για την ανάπτυξη της χώρας «Χαρτογράφηση της Ελλάδος», αποτελεί τρανή απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού.

Η τέταρτη κατηγορία αποτελεί μία παράθεση αντιπροσωπευτικών χαρτογραφικών προϊόντων από διάφορες ιστορικές περιόδους. Οι χάρτες αυτοί αποτυπώνουν τις διαφορετικές τεχνικές και μεθόδους χαρτογραφικής αναπαράστασης αλλά και αναδεικνύουν την χαρτογραφική κληρονομία της ΓΥΣ, που δημιουργήθηκε, κατά την διάρκεια της μακράς ιστορίας της.

Η πέμπτη κατηγορία αποτυπώνει με το βλέμμα στο μέλλον τον σύγχρονο χαρακτήρα της ΓΥΣ, μέσα από την παράθεση αντιπροσωπευτικών καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών γεωγραφικής υποστήριξης τόσο στις ΕΔ όσο και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία δεν αποτελεί απλά μία στρατιωτική Υπηρεσία, αλλά μία κιβωτό εθνικής γεωγραφικής πληροφορίας ανεξάντλητου πλούτου και τεράστιας σημασίας τόσο για τις ΕΔ όσο και για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το βίντεο αυτό, διάρκειας 2:49 λεπτών, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού των 130 χρόνων από την ίδρυση της ΓΥΣ, με αντικειμενικό σκοπό να συμπυκνώσει την διαχρονική χαρτογραφική συμβολή της ΓΥΣ στα ιστορικά γεγονότα, που σημάδεψαν την ανάπτυξη του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, αλλά και να αναδείξει την σημασία και μοναδικότητα των γεωγραφικών προϊόντων που παράγει, στη βάση της αποστολής της.

Το μετάλλιο στις δύο όψεις του αναπαριστά τα θεμελιώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υπόσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας.

Στη μια του όψη, αποτυπώνεται το επετειακό λογότυπο των 130 χρόνων που μετουσιώνει σχηματικά τη σταθερή και αδιάλειπτη συμβολή της Υπηρεσίας στη χαρτογράφηση κάθε σπιθαμής γης της ελληνικής επικράτειας.

Η άλλη όψη του μεταλλίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στο κάματο και ιδρώτα του προσωπικού της Υπηρεσίας, αναπαριστά με αφηρημένο καλλιτεχνικό τρόπο τις τοπογραφικές και γεωδαιτικές μετρήσεις πεδίου, επί τριγωνομετρικού βάθρου, οι οποίες διαχρονικά αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς στην αλυσίδα παραγωγής κάθε είδους γεωγραφικού υλικού.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), στο πλαίσιο του εορτασμού 130 χρόνων από ιδρύσεως της, το 1889, πραγματοποίησε στις 24 Οκτ 2019, στο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Μεγάλο αμφιθέατρο), επετειακή εκδήλωση πανηγυρικού χαρακτήρα. Την εκδήλωση, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία παρακολούθησε πλήθος προσκεκλημένων από την στρατιωτική, ακαδημαϊκή, και διπλωματική κοινότητα, εκπρόσωποι Φορέων, Υπηρεσιών και Ιδιωτικών Εταιριών, καθώς και απόστρατοι Αξιωματικοί Γεωγραφικού, συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι και επιστημονικοί συνεργάτες.
Εισηγητής και συντονιστής της εκδήλωσης, ήταν ο Διοικητής της ΓΥΣ, Συνταγματάρχης Γεωγραφικού (Γ) Βαρδής Καγιαδάκης, χαιρετισμό και την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μασούρας, Επιτελάρχης ΓΕΣ, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρύτανης του ΑΠΘ κ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τρείς άκρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τον Ταξίαρχο (Γ) Χρήστο Νινιό, τον Συνταγματάρχη (Γ) Δημήτριο Λοΐσιο και τον ομότιμο καθηγητή Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας του ΑΠΘ κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, ο οποίος αποτέλεσε και τον κύριο ομιλητή, με θέμα «Η τόλμη των χαρτών - Στιγμιότυπα 130 χρόνων ιστορίας». Στο μεσοδιάστημα προβλήθηκε επετειακό βίντεο για τα 130 χρόνια από ιδρύσεως της ΓΥΣ.

Η εκδήλωση έκλεισε με την επίδοση αναμνηστικών μεταλλείων στους:

κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ, ως επίτιμο ομιλητή της εκδήλωσης και επιμελητής της επετειακής έκθεσης,

κ. Βέη Γεώργιο, ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ, εκπροσωπώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα,

κ. Φίλη Νικόλαο, Υποστράτηγο ε.α., εκπροσωπώντας τους Αξιωματικούς του Γεωγραφικού Σώματος,

κ. Πολυγένη Διονύσιο και κ. Καζέρο Ιωάννη, συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι, εκπροσωπώντας τους πολιτικούς υπαλλήλους της ΓΥΣ,

κ. Μπιλλήρη Χαρίλαο, ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ, εκπροσωπώντας τους καθηγητές της Σχολής Τοπογραφίας της ΓΥΣ, που διαχρονικά δίδαξαν σ’ αυτή.


Αμέσως μετά πέρας της εκδήλωσης τελέστηκαν τα εγκαίνια επετειακής έκθεσης (κεντρικός διάδρομος ημιώροφου), η οποία θα είναι επισκέψιμη από τις 24 Οκτ – 4 Νοε 2019, τις ώρες λειτουργίας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το εκθεσιακό υλικό προέρχεται από το αρχείο της ΓΥΣ, το ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ και τη Βιβλιοθήκη & ΚΠ/ΑΠΘ. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό μνήμης και προσφοράς, αποτυπωμένο σε 50 μεγάλες εκθεσιακές επιφάνειες, με χάρτες, φωτογραφικό υλικό και πρωτότυπα επεξηγηματικά και ερμηνευτικά κείμενα, καλύπτοντας όσα προηγήθηκαν της ίδρυσής της ΓΥΣ (1832 – 1889), τη σταδιακή εξέλιξη της δομής και της λειτουργίας της, με ιδιαίτερη έμφαση στη πρώτη περίοδο λειτουργίας της (1889-1922), που συντελέστηκαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

Την 20η Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης Ιστορικών Χαρτών και Φωτογραφιών για τα 130 Χρόνια της ΓΥΣ, στην κεντρική βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση «1889-2019: Αποτυπώσαμε το παρελθόν, χαράσσουμε το μέλλον» εγκαινιάστηκε από τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, στον εκθεσιακό χώρο που βρίσκεται στην είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Χαιρετισμό στα εγκαίνια απηύθυναν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο Διευθυντής Γεωγραφικού του ΓΕΣ, Ταξίαρχος Χρήστος Νινιός και ο Διοικητής της ΓΥΣ, Συνταγματάρχης Βαρδής Καγιαδάκης, οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και επιτυχία της κυρίως έκθεσης στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Ο Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ, Καθηγητής Ιωάννης Ζ. Τζιφόπουλος, παρουσίασε άγνωστα περιστατικά από την ελληνική αρχαιότητα, σχετικά και αντίστοιχα με τον στρατιωτικό ρόλο μιας σύγχρονης γεωγραφικής υπηρεσίας.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού στο πλαίσιο του εορτασμού των 130 χρόνων από την ίδρυσή της, πραγματοποίησε εντός του 2019 σειρά επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν την έκδοση επετειακού χάρτη εθιμοτυπίας, λογοτύπου, μεταλλίου, βίντεο, αφιερωματικού ιστορικού λευκώματος, κ.α.

Κορωνίδα των εορταστικών εκδηλώσεων αποτέλεσε η επετειακή εκδήλωση πανηγυρικού χαρακτήρα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Μεγάλο Αμφιθέατρο) στις 24 Οκτωβρίου 2019, η οποία συνοδεύτηκε από τα εγκαίνια επετειακής έκθεσης χαρτών και ιστορίας, αφιερωμένης στη χαρτογραφική πορεία της ΓΥΣ και της χώρας.

Η έκθεση με τίτλο «1889-2019: Αποτυπώσαμε το παρελθόν, χαράσσουμε το μέλλον» φιλοξενήθηκε στον κεντρικό διάδρομο του ημιώροφου του Πολεμικού Μουσείου από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2019.

Την επετειακή έκθεση επιμελήθηκε ο ομότιμος καθηγητής Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας του ΑΠΘ, κος Ευάγγελος Λιβιεράτος. Αναπτύσσεται σε 52 θεματικές πινακίδες μεγάλου μεγέθους με χάρτες, φωτογραφικό υλικό και πρωτότυπα επεξηγηματικά και ερμηνευτικά κείμενα, καλύπτοντας όσα προηγήθηκαν της ίδρυσης της ΓΥΣ (1832 – 1889), τη σταδιακή εξέλιξη της δομής και της λειτουργίας της, με ιδιαίτερη έμφαση στη πρώτη περίοδο λειτουργίας της (1889-1922), που συντελέστηκαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

Το εκθεσιακό υλικό προέρχεται από το αρχείο της ΓΥΣ, το ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ και τη Βιβλιοθήκη & ΚΠ/ΑΠΘ, με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης ΑΠΘ. Χωρίζεται σε οκτώ κύρια κεφάλαια, με βάση τις περιόδους, που αποτέλεσαν τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της Υπηρεσίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο η Ελλάδα εντός των πρώτων συνόρων της, από το 1832 έως το 1881, χαρτογραφείται στα 6 φύλλα χάρτη (+ 2 ένθετα) του χάρτη του Μοριά (Carte de la Morée) και στα 20 φύλλα του χάρτη της Ελλάδας (Carte de la Grèce) στο πλαίσιο της δράσης της γαλλικής επιστημονικής αποστολής, που ήλθε στη χώρα το 1828. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αναφέρεται στην περίοδο από το 1881 έως το 1889, περιγράφονται οι προσπάθειες σύνταξης ενός νέου χάρτη, που θα κάλυπτε όλη την έκταση της χώρας, έστω και σε μικρότερη κλίμακα από εκείνη του παλαιότερου γαλλικού. Την περίοδο 1889-1897, τρίτο κεφάλαιο της έκθεσης, οι συνθήκες έμοιαζαν ώριμες για την απόφαση του Χαριλάου Τρικούπη να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό της χώρας μέσα από την ίδρυση μιας δημόσιας υπηρεσίας κτηματολογίου και χαρτογράφησης, όμως η αρχή δεν έμελλε να είναι εύκολη, καθώς η πολιτική και οικονομική κρίση της περιόδου καθυστερεί τη χαρτογράφηση, παρά την μετονομασία του Αποσπάσματος σε Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού το 1895. Στο τέταρτο κεφάλαιο, που αφορά την περίοδο 1898-1919, περιγράφεται η ανασυγκρότηση της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας και η ανοδική της πορεία μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους. Η επόμενη φάση της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας, πέμπτο κεφάλαιο της έκθεσης, συνδέεται με τις δραστηριότητες του στρατεύματος στη Μικρά Ασία την κρίσιμη για τη χώρα περίοδο 1920-1922. Το έκτο κεφάλαιο αφορά στην τριακονταετία 1925-1955, που περιλαμβάνει τη μετονομασία το 1926 της Χαρτογραφικής σε Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) και ολοκληρώνεται με τη θεμελίωση του νέου κτιρίου της στο Πεδίον Άρεως, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στην περίοδο 1960-1990, η οποία ολοκληρώνεται με την επέτειο της εκατονταετίας (1889-1989) και οδηγεί την ιστορική ΓΥΣ στην επιστημονική και παραγωγική, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και θεσμικών υποχρεώσεών της, ωριμότητα. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης, η ΓΥΣ παρακολουθεί την ψηφιακή εποχή και συμμετέχει ενεργά με την οργάνωση και την εμπειρία της σε όλους τους τομείς της γεωματικής και της απεικονιστικής πληροφορικής.


Η έκθεση μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και στις 20 Δεκεμβρίου 2019 εγκαινιάστηκε από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Παπαϊωάννου, στον εκθεσιακό χώρο που βρίσκεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ. Στο Αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης προηγήθηκε επετειακή εκδήλωση.

Το σύνολο του ιστορικού υλικού της επετειακής έκθεσης, παραχωρήθηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, για την περαιτέρω προβολή του και τις εκπαιδευτικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΓΥΣ και ΑΠΘ, καθώς και της πολυετούς αγαστής συνεργασίας τους.

Το σύνολο των πινακίδων που εκτέθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Επετειακή Έκθεση.

Το αφιερωματικό λεύκωμα, υπό τον τίτλο «Λεύκωμα - Αφιέρωμα στα 130 χρόνια από την ίδρυση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, αποτελεί την ακροτελεύτια επετειακή δράση για τα 130 χρόνια ζωής της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Η επιμέλεια έκδοσης, εκτύπωσης και δερματόδετης βιβλιοδεσίας του σε 100 αντίτυπα, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΓΥΣ εξ ολοκλήρου από το προσωπικό της. Σε δεύτερο χρόνο προγραμματίζεται η απλή εκτύπωση του λευκώματος για τη διανομή του στο προσωπικό της ΓΥΣ, σε απόστρατους Αξκούς Γεωγραφικού, συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους της ΓΥΣ, κ.α.

Το περιεχόμενό του λευκώματος περιλαμβάνει αναφορές στο εθνικά κρίσιμο χαρτογραφικό έργο της ΓΥΣ, επεξηγηματικά κείμενα και σημαντικές πληροφορίες για την εξελικτική της πορεία μέσα από μία οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια αποτύπωσης ιστορικών γεγονότων και τεκμηρίων για τη λειτουργία και το έργο της. Παράλληλα, μέσα από τις σελίδες του ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη χαρτογραφική και γεωδαιτική ιστορία της χώρας, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και σήμερα.

Μια συναρπαστική χαρτογραφική περιπέτεια από τις βουνοκορφές στις βραχονησίδες και από τους κάμπους στις πόλεις, τα χωριά και τις ακτογραμμές της Ελλάδος, με ανεξίτηλο αποτύπωμα στο πέρασμα των χρόνων και πρωταγωνιστή τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού την αρχαιότερη χαρτογραφική υπηρεσία της Χώρας. Ένα οδοιπορικό μνήμης και προσφοράς των χαρτογράφων της ΓΥΣ, οι οποίοι μέσα από ένα πλέγμα μόχθου, γνώσης, και απαράμιλλης αφοσίωσής διακονούν από το 1889 έως σήμερα τη τόλμη των χαρτών.

Για την πλήρη, επιμελημένη και εικονογραφημένη έκδοση επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Λεύκωμα 130 Χρόνων.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service