"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Δήλωση Εχεμυθείας
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αγαπητέ πελάτη,

Σας διευκολύνουμε στην αναζήτηση εκ μέρους σας επί του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας.

Σας ενημερώνουμε ότι από το Μάιο 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ (GDPR) 2016/679). Ως αποτέλεσμα, εκδίδουμε μία νέα Δήλωση Εχεμύθειας, ώστε να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας εντός της ΓΥΣ. Η νέα Δήλωση Εχεμύθειας σας παρέχει πρόσθετα στοιχεία, όπως:

 • Τα αυξημένα δικαιώματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες τις οποίες τηρούμε σχετικά με εσάς
 • Πώς διατηρούμε ασφαλείς τις προσωπικές σας πληροφορίες.
 • Τους τύπους προσωπικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγει η ΓΥΣ για εσάς και πώς τις συλλέγουμε και τις χρησιμοποιούμε.
 • Τις νομιμοποιητικές βάσεις για το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας.

Η Δήλωση Εχεμύθειας θα τυγχάνει εφαρμογής σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που σας παρέχουμε μέσω της ΓΥΣ (όπως με αυτοπρόσωπη παρουσία και καταγραφή σας στην είσοδο της ΓΥΣ, παραγγελία στις εγκαταστάσεις μας, παραγγελία με εγγραφή στον ιστοχώρο κ.λ.π).

Πώς θα μάθετε περισσότερα;

Η Δήλωση Εχεμύθειας έχει ισχύ από την 25η Μαΐου 2018. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

Η παρούσα δήλωση (Δήλωση Εχεμύθειας) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από τη ΓΥΣ, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, ως κατωτέρω περιγράφεται.

Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες πραγματοποιείτε με εμάς.

Όπου έχουμε αναφέρει «εσείς» ή «σας», αυτό σημαίνει εσάς.

Όπου αναφέρουμε «εμείς», αυτό σημαίνει τη ΓΥΣ, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Κάποιες πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από εσάς, π.χ. όταν παρέχετε την ταυτότητα σας ή από άλλες πηγές από τις οποίες μας έχετε ζητήσει να λάβουμε πληροφορίες. Ίσως λάβουμε κάποιες από αυτές, από δημοσίως διαθέσιμες πηγές. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, π.χ. όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες ή τις εγκαταστάσεις της ΓΥΣ.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε, π.χ.:
  • προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, προηγούμενα ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
  • στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
  • πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητά σας, π.χ. φωτογραφία ταυτότητας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμός Εθνικής Ασφάλισης, Εθνικό Δελτίο ταυτότητας και εθνικότητα,
  • έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες εάν συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς, την οποία θα πραγματοποιεί η ΓΥΣ,
  • δεδομένα σύνδεσης και εγγραφής χρήστη, π.χ. πιστοποιημένα στοιχεία σύνδεσης για διαδικτυακή/ηλεκτρονική σύνδεση ή συναλλαγή,
  • άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή διαφορετικά.


 • Πληροφορίες που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς, π.χ.:
  • πληροφορίες σχετικές με τη σχέση με εμάς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών,
  • το ιστορικό πληρωμών σας, αρχεία συναλλαγών, αγορές, πληρωμές στο λογαριασμό σας,
  • πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίσουμε και ταυτοποιήσουμε, π.χ. την υπογραφή σας, επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από εξωτερικές πηγές, τις οποίες χρειαζόμαστε για σκοπούς συμμόρφωσης,
  • γεωγραφικές πληροφορίες, π.χ. σχετικά με τη διεύθυνση διαμονής σας,
  • πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα, cookies και παρόμοιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίζουμε, να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο το οποίο σας παρέχουμε,
  • δεδομένα ερευνών, π.χ. έλεγχοι δέουσας επιμέλειας, περιεχόμενο και μεταδεδομένα αναφορικά με σχετικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ και ανάμεσα σε άτομα, οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και προφορικών επικοινωνιών,
  • πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για να εκπληρώνουμε τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, π.χ. πληροφορίες σχετικές με στοιχεία συναλλαγών, με τον εντοπισμό οποιασδήποτε ύποπτης και ασυνήθιστης δραστηριότητας και πληροφορίας σχετικά με συνδεδεμένα με εσάς μέρη ή με αυτές τις δραστηριότητες, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τα δεδομένα-υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΓΥΣ.


 • Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές, π.χ.:
  • πληροφορίες τις οποίες μας έχετε ζητήσει να συλλέγουμε για εσάς,
  • πληροφορίες από τρίτους παρόχους, π.χ. πληροφορίες οι οποίες μας βοηθούν να καταπολεμούμε την απάτη ή οι οποίες σχετίζονται με τις κοινωνικές σας συναναστροφές (μεταξύ ατόμων, οργανισμών, οι οποίες αποκτήθηκαν από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που συλλέγουν συνδυαστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σας δια μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας;

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών.

Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

 • είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την Εθνική Ασφάλεια,
 • είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας,
 • είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ή επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την παροχή προϊόντων-υπηρεσιών σε εσάς,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση,
 • θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον,
 • είναι απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε τα έννομα συμφέροντά μας,

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας περιλαμβάνουν:

 • να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • να εκτελούμε τις οδηγίες σας, π.χ. για να εκπληρώσουμε ένα αίτημα πληρωμής, ή να διαβιβάσουμε το αίτημά σας,
 • να διενεργούμε ελέγχους οι οποίοι θεωρούμε ότι σας αφορούν,
 • να κατανοούμε πώς χρησιμοποιείτε τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες μας,
 • την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων,
 • έρευνα και επίλυση παραπόνων,
 • διασφάλιση ασφάλειας κι επιχειρησιακή συνέχεια,
 • παροχή ηλεκτρονικής/διαδικτυακής πρόσβασης στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
 • εφαρμογή βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αναλύσεις δεδομένων για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες
 • να προστατεύουμε τα έννομα δικαιώματα και να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας,
 • να επικοινωνούμε με άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας
 • σκοπούς ανάπτυξης και σχεδιασμού συστήματος ή προϊόντωνκαι διοικητικούς/διαχειριστικούς σκοπούς,
 • είσπραξη ποσών που οφείλετε για τη χορήγηση Γεωγραφικών Υλικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με εσάς;

Ίσως χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα συστήματα για να μας βοηθήσουν να λάβουμε αποφάσεις (π.χ. όταν αιτείστε προϊόντα και υπηρεσίες) και να αναγνωρίσουμε τυχόν προβλήματα σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η ΓΥΣ.

Μπορεί να έχετε δικαίωμα σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αυτών των αποφάσεων από εμάς.

Για να σας βοηθήσουμε να είστε εσείς ασφαλείς, μπορούμε να καταγράφουμε λεπτομέρειες των επαφών σας μαζί μας. Μπορεί να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας - συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων, προσωπικών συναντήσεων, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και οποιωνδήποτε άλλων τύπων επικοινωνίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να ελέγξουμε τις οδηγίες σας προς εμάς, να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να προλαμβάνουμε και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις.

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες.

Χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) εντός και γύρω από τις εγκαταστάσεις μας, το οποίο μπορεί να συλλέγει φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις σας ή μελλοντικά να καταγράφει τη φωνή σας.

Συμμόρφωση με τους νόμους και υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης.

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας συμμόρφωσης, για να συμμορφωνόμαστε με άλλους νόμους και κανονισμούς και για να τις μοιραζόμαστε με κανονιστικές και άλλες αρχές.

Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και έρευνα αγοράς.

Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλών μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη επί του πώς λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας.

Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας;

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους, όπου αυτό είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όταν εμείς ή εκείνοι:

 • χρειάζεται να το πράξουμε/πράξουν για να σας προσφέρουμε/προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, π.χ. για την ικανοποίηση ενός αιτήματος πληρωμής,
 • έχουμε/έχουν δημόσιο ή έννομο καθήκον να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να συμβάλλουμε/συμβάλλουν στον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης,
 • χρειάζεται σε σχέση με την υποβολή αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης, δικαστική προσφυγή ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων,
 • έχουμε/έχουν έννομο λόγο για να το πράξουμε/πράξουν π.χ.να επαληθεύσουμε/επαληθεύσουν την ταυτότητά σας,
 • έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχετε συμφωνήσει.

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας γι’ αυτούς τους σκοπούς με άλλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • όργανα επιβολής του νόμου, δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, δικαστήρια με τους οποίους η ΓΥΣ θα συνεργαστεί για να ελεγχθείτε σε περίπτωση που το αίτημά σας, εμπίπτει σε κανόνες που έχουν σχέση με την Εθνική Ασφάλεια,
 • οποιαδήποτε οντότητα που έχει συμφέρον επί των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς,
 • φορείς πρόληψης της απάτης, που επίσης θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και άλλου οικονομικού εγκλήματος και για να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας,
 • ο/οι πάροχος (-οι) επεξεργασίας καρτών για να διενεργεί/ούν ελέγχους πίστωσης, απάτης και κινδύνου, να επεξεργάζεται/ονται τις πληρωμές σας, να εκδίδει/ουν και να διαχειρίζεται/νται την κάρτα σας.

Κοινή χρήση συγκεντρωτικών ή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών.

Μπορεί να μοιραστούμε συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες εντός κι εκτός της ΓΥΣ. Δε θα μπορείτε να ταυτοποιηθείτε από αυτές τις πληροφορίες, π.χ. μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με την γενική εξέλιξη των εσόδων της ΓΥΣ.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Διακρατούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική μας περί της τήρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα βασικά σας δεδομένα για ένα ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από την τελευταία παραγγελία σας και την στιγμή που θα αποφασίσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στον ιστοχώρο της ΓΥΣ. Αυτό μας διευκολύνει να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα όπου χρειάζεται για τους νόμιμους σκοπούς μας, όπως η διαχείριση του λογαριασμού σας και η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφορών ή επιφυλάξεων, οι οποίες τυχόν ανακύψουν. Ενδεχομένως, να χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές ή νόμιμες απαιτήσεις ή όπου τυχόν τις χρειαζόμαστε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, να καταπολεμήσουμε την απάτη, να ελέγξουμε θέματα Εθνικής Ασφαλείας, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, κλπ.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service