"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Αεροφωτογραφικά Προϊόντα

Η ΓΥΣ εκτελεί κάθε έτος αεροφωτογραφήσεις και τηρεί διαχρονικό αρχείο 346.290 αεροφωτογραφιών για ολόκληρη τη χώρα από το 1961. Επίσης διαθέτει αεροφωτογραφίες παλαιού αρχείου (1939 - 1960). Η ελληνική επικράτεια καλύπτεται με αεροφωτογραφίες , όπως παρακάτω:

Έτος Λήψης Αριθμός Φωτογραφιών Κλίμακα Περιοχή Χρώμα
1938 - 1939 1.600 1:18.000 Διάφορες Περιοχές Ασπρόμαυρες
1940 2.690 1:20.000 Διάφορες Περιοχές Ασπρόμαυρες
1945 13.200 1:42.000 Διάφορες Περιοχές Ασπρόμαυρες
1960 10.205 1:30.000 Διάφορες Περιοχές Ασπρόμαυρες
1960 8.812 1:15.000 Διάφορες Περιοχές Ασπρόμαυρες
1960 440 1:40.000 Δωδεκάνησα Ασπρόμαυρες
1964 - 1965 523 1:40.000 Κρήτη Ασπρόμαυρες
1965 272 1:40.000 Δωδεκάνησα Ασπρόμαυρες
1969 4.283 1:40.000 Διάφορες Περιοχές Ασπρόμαυρες
1970 - 278.622 Διάφορες Διάφορες Περιοχές Ασπρόμαυρες & Έγχρωμες
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service