"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Χάρτες Αρχείου

Χάρτες Αρχείου

Για να μεταβείτε στη σχετική λίστα, επιλέξτε την αντίστοιχη εγγραφή από τον πίνακα περιεχομένων που ακολουθεί.

Χάρτες Αρχείου Χρονολογία Αρ. Φύλλων
Κλίμακα 1:20.000 (Ελλαδικός Χώρος - Έκδοση ΓΥΣ) 1920 - 1955 94
Κλίμακα 1:20.000 (Περιοχών Αττικής - Αγγλική Έκδοση) 1940 - 1945 20
Κλίμακα 1:50.000 (Ν. Κρήτη - Αγγλική Έκδοση) 1940 - 1945 23
Κλίμακα 1:50.000 Χωροσταθμικοί (Ελλαδικός Χώρος - Έκδοση ΓΥΣ) 1969 - 1981 384
Κλίμακα 1:50.000 Τοπογραφικοί (Ελλαδικός Χώρος - Έκδοση ΓΥΣ) 1969 - 1981 379
Κλίμακα 1:200.000 (Ελλαδικός Χώρος - Έκδοση ΓΥΣ) 1910 - 1920 15
Κλίμακα 1:200.000 (Ελλαδικός Χώρος - Έκδοση ΓΥΣ) 1950 - 1965 56
Κλίμακα 1:400.000 (Ελλαδικός Χώρος - Έκδοση ΓΥΣ) 1910 - 1920 12
Κλίμακα 1:400.000 (Ελλαδικός Χώρος - Έκδοση ΓΥΣ) 1945 - 1970 19
Κλίμακα 1:25.000 (Περιοχών Αττικής - J.A.KAUPERT) 1882 25
Κλίμακα 1:300.000 (Ηπείρου - Θεσσαλίας) 1881 10
Κλίμακα 1:300.000 (Βασίλειον της Ελλάδας) 1884 12
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Η παραγγελία των παραπάνω χαρτών γίνεται είτε με φυσική παρουσία στη Χορήγηση της ΓΥΣ είτε μέσω e-mail. Στο e-mail παρακαλείσθε να αναγράφετε την ονομασία του επιθυμητού χάρτη, την κλίμακα και τη χρονολογία του. Για να δείτε τη λίστα με τους χάρτες του ιστορικού αρχείου της ΓΥΣ κάντε κλικ στο κουμπί που ακολουθεί.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service