"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Σχέδια Πόλεων 1:10.000

α/α Ονομασία Χρονολογία
1 Αθήναι - Πειραιεύς (No. 1 - 12) 1979
2 Αλεξανδρούπολις 1973
3 Βόλος 1977
4 Γιαννιτσά 1977
5 Ηράκλειον 1976
6 Θεσσαλονίκη (No. 1 - 12) 1973
7 Ιωάννινα 1973
8 Καβάλα 1972
9 Καλαμάτα 1972
10 Κόρινθος 1972
11 Λαμία 1978
12 Λάρισα 1972
13 Ξάνθη 1973
14 Πάτρα 1972
15 Σέρραι 1973
16 Χανιά 1976
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service