"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Εικονική Περιήγηση Νέου Μουσείου

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service