"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Γεωγραφικές Εκδόσεις

Η ΓΥΣ παρέχει τις παρακάτω εκδόσεις:

  • 3τομο Λεξικό Γεωγραφικών Τοπωνυμίων του ελληνικού χώρου (βιβλιοδετημένο - χορηγείται ανά τόμο)
  • Τοπωνύμια ανά Φ.Χ 1:50.000 σε ψηφιακή μορφή
  • Βιβλίο - Ευρετήριο Διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000
  • Βιβλίο συντελεστών μετατροπής συντεταγμένων μεταξύ HATT και ΕΓΣΑ '87 (δωρεάν)

Αναζητείστε τα Τοπωνύμια στο Γεωευρετήριο και τις υπόλοιπες εκδόσεις στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service