"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Χαρτογραφικά Προϊόντα

Σχέδια Πόλεων

Σχέδια πόλεων κλίμακας 1:5.000 και 1:10.000 σε ελληνική και λατινική σειρά, διαστάσεων 105Χ75cm για τις παρακάτω πόλεις. Τα σχέδια πόλεων διατίθενται σε αναλογική και σε ψηφιακή (raster) μορφή.

Τοπογραφικοί Χάρτες

Η ΓΥΣ διαθέτει τοπογραφικούς χάρτες σε αναλογική μορφή διαφόρων χρονολογιών και κλιμάκων (1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000). Επίσης διαθέτει διανυσματικά δεδομένα χαρτών κλίμακας 1:50.000 από ψηφιοποιήσεις σαρωμένων χαρτών ή από πρωτογενή δεδομένα, διανυσματικά δεδομένα χαρτών ERM κλίμακας 1:250.000, και διανυσματικά δεδομένα χαρτών EGM κλίμακας 1:1.000.000. Η κάλυψη αφορά όλη τη χώρα ενώ για τις κλίμακες 1:50.000 και 1:100.000 υπάρχουν Φ.Χ διαβαθμισμένα, τα οποία χορηγούνται κατόπιν ειδικής άδειας.

Χρησιμοποιείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διανομές των φύλλων χάρτη στις επιμέρους κλίμακες καθώς και δείγματα αναλογικών χαρτών. Αναλυτικότερη αναζήτηση και επιλογή αναλογικών και ψηφιακών προίόντων μπορεί να γίνει μέσα από το Γεω-Ευρετήριο.

Διανομές χαρτών:

Δείγματα χαρτών:

Σχολικοί Χάρτες

Η ΓΥΣ διαθέτει τον σχολικό χάρτη κλίμακας 1:500.000 σε αναλογική μορφή. Ο χάρτης αυτός θα διατίθεται μελλοντικά και σε ψηφιακή μορφή raster με γεωαναφορά.

Ορθοφωτοχάρτες

Η ΓΥΣ παράγει ορθοφωτοχάρτες ή ορθοφωτογραφίες κατά παραγγελία και σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Περιοχών κατεστραμμένων από θεομηνίες ή πυρκαγιές). Μπορούν να χορηγούνται σε αναλογική μορφή (εκτύπωση) ή ψηφιακή μορφή.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service